Kontakt

powrót

Łukasz Pilarski

Koordynator Zakupów Materiałów i Usług Technicznych

Tel. 52 353 5397

lukasz.pilarski@bunge.com

 
 • zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, miał węglowy, olej opałowy)
 • zakup dóbr i usług utrzymania ruchu
 • zakup dóbr i usług BHP, ppoż. i ochrony środowiska
 • zakup dóbr i usług inwestycyjnych z obszaru produkcyjnego

Małgorzata Tokarz

Koordynator Zakupów Materiałów i Usług Pośrednich

Tel. 52 353 53 14

malgorzata.tokarz@bunge.com

 • zakup dóbr i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (meble, ochrona, sprzątanie, naprawy)
 • zakup dóbr i usług telekomunikacyjnych i informatycznych
 • zakup floty samochodowej i usług związanych
 • zakup usług prawnych i HR
 • zakup dóbr i usług administracyjnych i wsparcia biznesu
 • zakup usług związanych z podróżami służbowymi
 • zakup dóbr i usług marketingowych

Justyna Kowalska

Koordynator Zakupów Opakowań

Tel. 52 353 52 77

justyna.kowalska@bunge.com

 • zakup materiałów opakowaniowych : jednostkowe, zbiorcze, reklamowe, POS

Joanna Mańkiewicz

Koordynator Zakupów Chemicznych i Dodatków

Tel. 52 353 52 78

joanna.mankiewicz@bunge.com

 • zakup materiałów chemicznych i dodatków
 • zakup dóbr i usług laboratoryjnych
 • zakup usług certyfikujących

Agnieszka Paź

Koordynator Zakupów Surowców i Dodatków

Tel. 22 718 19 42

agnieszka.paz@bunge.com

 • zakup surowców i dodatków produkcyjnych