Jesteś w: Strona główna Odpowiedzialność społeczna Forum "Biznes na rzecz bioróżnorodności"

Forum "Biznes na rzecz bioróżnorodności"

powrót

Z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 maja pierwszy raz obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. Z tej okazji jako inicjator jednego z pierwszych i największych projektów na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce - programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, zorganizowaliśmy Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”.

Mamy nadzieję, ze Forum na stałe wpisze się w kalendarz firm, którym na sercu leży troska o środowisko. Forum to przede wszystkim przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania najciekawszych praktyk biznesu dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. W tym roku w wydarzeniu udział wzięli również eksperci z dziedziny ekologii, którzy wskazali wyzwania, przed którymi stoimy w zakresie ochrony przyrody.

Podczas Forum zaprezentowaliśmy pierwszy w Polsce Raport pt. Raport pt. „Biznes na rzecz Bioróżnorodności. Dobre praktyki” (kliknij aby pobrać Raport) Prezentuje on praktyki z zakresu ochrony bioróżnorodności kilkunastu firm z Polski i ze świata.

Jako organizacja korzystamy z zasobów przyrody i jesteśmy świadomi, że aby móc się cieszyć jej dobrami w długiej perspektywie, musimy ją chronić. Tę zależność dostrzega coraz więcej firm. Różnorodność biologiczna jest elementem ich biznesu, a podjęcie działań na rzecz jej zachowania i ochrony to nie tylko kwestia wizerunkowa, ale także przejaw odpowiedzialnego i długofalowego myślenia o świecie i ludziach - pracownikach, klientach, interesariuszach. Myśleniem o otoczeniu biznesu chcemy zarazić jak najwięcej firm.

Partnerami merytorycznymi Forum i raportu były: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju.