Grunt to równowaga 2019

powrót

Dla ZT „Kruszwica” S.A. bardzo istotna jest kwestia rozwoju rolnictwa z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Dlatego jako odpowiedzialna społecznie firma, zainicjowaliśmy program „Grunt to równowaga” skierowany do rolników, którego celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw służących zachowaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Bioróżnorodność, czyli inaczej różnorodność biologiczna, ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Zapewnia ona korzyści, które czerpiemy ze środowiska naturalnego, między innymi pożywienie; wpływa również na utrzymanie jakości powietrza, obieg pierwiastków czy regulację klimatu. Dlatego zachowanie tej różnorodności jest tak istotne i wręcz konieczne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania wszystkich ekosystemów na Ziemi.

Bioróżnorodność ma znaczenie nie tylko na terenach naturalnych czy półnaturalnych, ale także na obszarach przekształconych przez człowieka. Jednocześnie, ze względu na fakt, że grunty rolne zajmują znaczną część powierzchni Ziemi, ochrona bioróżnorodności w krajobrazach rolniczych odgrywa ważną rolę w globalnych strategiach ochrony. Rolnictwo może przyczyniać się do ochrony różnorodności biologicznej, dlatego tak ważna jest edukacja i wsparcie rolników w ich działaniach na rzecz jej rozwoju.

ZT „Kruszwica” S.A., w poczuciu odpowiedzialności i dbałości o środowisko naturalne, zainicjowały program, którego celem jest wspieranie wszelkich działań służących zachowaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich. Zgodnie z założeniami kampanii realizowane są działania edukacyjne podkreślające korzyści wynikające z różnorodności biologicznej i opisujące sposoby jej zachowania na terenach rolnych.

W 2019 roku nawiązana została współpraca z dr Weroniką Banaszak-Cibicką z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W ramach pilotażu projektu wraz z ekspertką opracowaliśmy materiały edukacyjne „BIO różnorodność a rolnictwo”.

Program „Grunt to równowaga” został zaprezentowany podczas VI edycji Europejskiego Kongresu Menedżerów Agrobiznesu, gdzie dr Weronika Banaszak-Cibicka przedstawiła prezentację pt. „Uprawy częścią środowiska. Dlaczego warto wspierać bioróżnorodność na obszarach rolnych?”
Ponad 300 gości Kongresu otrzymało także nasze materiały edukacyjne dot. ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich.

FILM Z KONGRESU

PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH

Rolnicy mogą chronić bioróżnorodność w swoim gospodarstwie, ponieważ czyni to produkcję rolną bardziej zrównoważoną i opłacalną. Jednocześnie ochrona bioróżnorodności jest bardziej skuteczna dzięki współpracy pomiędzy rolnikami w celu realizacji wspólnych celów. Dzieje się tak, ponieważ wiele gatunków dzikich zwierząt wymaga dużych obszarów, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z cyklem życiowym, a także dlatego, że ważne obszary siedliskowe, takie jak rzeki, strumienie i korytarze ekologiczne, często przecinają wiele gospodarstw. Dlatego też łączenie indywidualnych działań z szerszymi planami ochrony wpływa na zwiększenie skuteczności.”

dr Weronika Banaszak-Cibicka
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu