Grunt to równowaga 2020

powrót

Pasy kwietne w rolnictwie

ZT „Kruszwica” S.A. kontynuuje, zainicjowany w 2019 roku, program „Grunt to równowaga”. W kolejnej edycji skupiliśmy się na praktycznych aspektach projektu, a konkretnie na zakładaniu pasów kwietnych, które zwiększają różnorodność upraw, a tym samym wspierają bioróżnorodność na terenach rolniczych.

Ochrona gatunków i ekosystemów na ogół odbywa się na obszarach znacznie większych niż pojedyncze gospodarstwo, dlatego działania na rzecz ochrony różnorodności powinny dotyczyć nie tylko samego gospodarstwa, czy danej uprawy, ale również całego krajobrazu. Rolnicy mogą stosować szereg działań, dzięki którym zwiększają różnorodność upraw tj. stosowanie wielu gatunków i odmian roślin uprawnych; stosowanie upraw międzyplonowych, płodozmianu czy odłogowania; wprowadzanie pasów kwietnych czy zmniejszenie rozmiaru pól.

Działania takie powodują, że zmniejsza się ryzyko masowego występowania patogenów i szkodników, wydajność jest ustabilizowana, a trwałość całego systemu wzrasta. Zwiększa się także efektywność innych zabiegów agrotechnicznych, np. regulacji zachwaszczenia, co z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji.

W tegorocznej edycji programu „Grunt to równowaga” skupiliśmy się właśnie na praktycznych rozwiązaniach, które przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności na terenach rolnych.
Aby przybliżyć temat, postanowiliśmy stworzyć poradnik, który w przejrzysty i prosty sposób pokaże jak przygotować pas kwietny na polu. Do projektu zaprosiliśmy ekspertów z Łąk Kwietnych (
https://www.lakikwietne.pl), z którymi opracowaliśmy broszurę „Jak przygotować pas kwietny”. Autorem poradnika jest dr inż. Marcin Grabowski, a konsultacji merytorycznej udzielili: dr Anna Kujawa, dr hab. Krzysztof Kujawa, prof. IŚRiL PAN z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN oraz dr hab. Piotr Szulc, prof. UPP z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Poradnik można pobrać TUTAJ.

Pasy kwietne są prostą w stosowaniu praktyką rolniczą wzmacniającą naturalne mechanizmy kontroli biologicznej szkodników roślin uprawnych, zwiększającą plon dzięki owadom zapylającym, a także poprawiającą właściwości gleb i jakość wody. Świadczą też szereg innych usług ekosystemowych ze wszystkich czterech zasadniczych grup: zaopatrzeniowej, regulacyjnej, wspomagającej i kulturowo-społecznej i stanowią ważny element zielonej infrastruktury czyli systemu podtrzymującego życie na Ziemi.

O tym, dlaczego warto zakładać pasy kwietne na polach, dowiecie się także z artykułu na portalu topagrar.pl.

Pasy kwietne znacząco zwiększają ogólną różnorodnością biologiczną, czyli wzmacniają wspomnianą "polisę ubezpieczeniową" i są elementem "ekologicznej intensyfikacji" rolnictwa. Na czym polega ta intensyfikacja? Na zwiększaniu zagęszczenia populacji gatunków roślin uprawnych, świadczących ważne usługi (funkcje) ekosystemowe, głównie z dwóch grup funkcjonalnych: owadów zapylających i stawonogów (pająków i owadów), będących wrogami szkodników upraw – mówi dr hab. Krzysztof Kujawa.

Więcej przeczytacie tutaj: https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-uprawa/dlaczego-warto-wprowadzac-pasy-kwietne-w-rolnictwie/