Środowisko

powrót

Opierając swoją produkcję o naturalne surowce roślinne mamy świadomość, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Naszym głównym celem jest z jednej strony dostarczanie konsumentom wartościowych i bezpiecznych produktów najwyższej jakości, z drugiej zaś zależy nam na długofalowym działaniu w zrównoważonym otoczeniu, w którym zachowane są reguły sprzyjające ochronie środowiska naturalnego.

Będąc liderem na rynku olejów i tłuszczów roślinnych czujemy się współodpowiedzialni za promocję zrównoważonego modelu rolnictwa. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie wzrostu świadomości najlepszych praktyk w zakresie nawożenia i ochrony roślin. Współpracujemy z producentami i firmami, którzy podobnie jak my, dbają o to, aby dostarczane surowce roślinne były pozyskiwane w sposób odpowiedzialny wobec konsumentów i środowiska naturalnego.

Nasze działania wobec otoczenia kształtują Zasady Odpowiedzialności Korporacyjnej przyjęte w całej Grupie Bunge:

  • dokładamy starań, aby jako część lokalnego środowiska wnosić wkład w ekonomiczny i społeczny rozwój społeczności w której funkcjonujemy,
  • wypracowujemy wysokie standardy ochrony środowiska poprzez adaptowanie sprawdzonych naukowo, wrażliwych kulturowo i efektywnych, najlepszych praktyk rolniczych, które promujemy wśród naszych kontrahentów,
  • podejmujemy partnerstwo w relacjach z firmami i organizacjami zajmującymi się promocją i wdrażaniem praktyk środowiskowych.

Odpowiedzialność za środowisko w najbliższym otoczeniu naszych lokalizacji oraz edukacja dot. standardów zrównoważonego rolnictwa są priorytetami dla ZT Kruszwica S.A. Nasze produkty czerpią z natury, dlatego mamy pełną świadomość, jak cenne jest jej bogactwo. Stąd troska o naturę wpisana jest we wszystkie aktywności naszej firmy, nie tylko w obszar procesów produkcyjnych, ale także postaw i zachowań naszych pracowników oraz relacji z dostawcami i partnerami biznesowymi.

Nasze zakłady produkcyjne posiadają wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z Normą ISO 14001. Jedną z kluczowych zasad tego systemu jest dążenie do ciągłego samodoskonalenia poprzez wyznaczanie i osiąganie celów zmniejszających wpływ działalności zakładów na środowisko naturalne.

Realne działania w obszarze ochrony środowiska w ZT Kruszwica S.A. realizowane są ściśle w zgodzie z następującymi priorytetami:

  • zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko spowodowane działalnością zakładów,
  • poszukiwanie nowych możliwości zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • ustanowienie systemu zarządzania w celu zagwarantowania ciągłej poprawy wpływu na środowisko, w działaniach produkcyjnych, wyposażeniu zakładów, materiałach, w działaniach serwisów, w produktach oraz świadomości ekologicznej pracowników.

ZT Kruszwica S.A. już wiele lat temu dostrzegła potrzebę działania na rzecz ochrony pszczołowatych w Polsce. Stąd w 2011 roku rozpoczęliśmy akcję społeczną „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i jako pierwsi na tak dużą skalę zwróciliśmy uwagę społeczeństwa na ten ważny dla przyrody problem. Od pięciu lat docieramy z programem do różnych grup społecznych i instytucji, w tym: placówek oświatowych, samorządów, organizacji ekologicznych i konsumentów.

Program "Z Kujawskim pomagamy pszczolom"

Program inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Realizując program, chcemy również wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołowatymi a bioróżnorodnością. Olej Kujawski, jako marka czerpie z natury, a troska o środowisko naturalne jest nieodłącznym elementem naszego biznesu.

Akcja została zainaugurowana w 2011 r. Od samego początku liczyliśmy, że przyniesie ona konkretne i wymierne efekty, o których będziemy mogli na bieżąco, rzetelnie informować wszystkich uczestników i partnerów.

W ramach VI edycji programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”prowadzonej pod hasłem „Zrób miejsce pszczołom" zaprosiliśmy do udziału wszystkich Polaków do realnego działania na rzecz pszczołowatych poprzez zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Chcieliśmy pokazać , że każdy z nas może przyczynić się do poprawy warunków życia tych pożytecznych owadów. Po raz kolejny nasze zmagania wpierał partner programu – Fundacja Nasza Ziemia.

Więcej na http://www.pomagamypszczolom.pl/