Jesteś w: Strona główna Plan połączenia

Plan połączenia

Plan Połączenia z dnia 23 września 2021 r. pomiędzy:

1. Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228312 – jako spółka przejmująca

2. Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414, o kapitale zakładowym w wysokości 171.942.378,52 zł, opłaconym w całości – jako spółka przejmowana 1

3. Warsaw Mathematical Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B/VIP., 02-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254952 – jako spółka przejmowana 2


Weryfikacja podpisów elektronicznych pod dokumentami może nastąpić za pomocą przeznaczonych do tego programów np. proCertum Smart Sign.