Jesteś w: Strona główna Relacje Inwestorskie Kalendarz inwestora

Kalendarz inwestora

powrót
Terminarz raportów okresowych na 2021 rok
2021-01-25

Treść raportu: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych na 2020 rok:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - termin przekazania – 14 maja 2021 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku - termin przekazania – 15 listopada 2020 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2021 roku - termin przekazania – 21 września 2021 roku

3. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2020 roku - termin przekazania – 26 marca 2021 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2019 roku - termin przekazania – 26 marca 2021 roku

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.

 


Terminarz raportów okresowych na 2020 rok
2020-01-27

Treść raportu: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych na 2020 rok:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - termin przekazania – 15 maja 2020 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - termin przekazania – 16 listopada 2020 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2020 roku - termin przekazania – 21 września 2019 roku

3. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2019 roku - termin przekazania – 27 marca 2020 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2019 roku - termin przekazania – 27 marca 2020 roku

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

 


Terminarz raportów okresowych na 2019 rok
2019-01-23

Treść raportu: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych na 2019 rok:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - termin przekazania – 15 maja 2019 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku - termin przekazania – 15 listopada 2019 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2019 roku - termin przekazania – 20 września 2019 roku

3. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2018 roku - termin przekazania – 29 marca 2019 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2018 roku - termin przekazania – 29 marca 2019 roku

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent rezygnuje z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

 


Terminarz raportów okresowych na 2018 rok
2018-01-17

Treść raportu: Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych na 2018 rok:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - termin przekazania – 15 maja 2018 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku - termin przekazania – 15 listopada 2018 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2018 roku - termin przekazania – 17 września 2018 roku

3. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2017 roku - termin przekazania - 29 marca 2018 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2017 roku - termin przekazania – 29 marca 2018 roku

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Emitent nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).

 


Terminarz raportów okresowych na 2017 rok
2017-01-13

Treść raportu: Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych na 2017 rok:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku - termin przekazania – 15 maja 2017 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku - termin przekazania – 14 listopada 2017 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2017 roku - termin przekazania – 15 września 2017 roku

3. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2016 roku - termin przekazania – 20 marca 2017 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2016 roku - termin przekazania – 20 marca 2017 roku

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).


Terminarz raportów okresowych na 2016 rok
2016-01-21

Treść raportu: Zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych na 2016 rok:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne

- Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku - termin przekazania – 16 maja 2016 roku

- Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku - termin przekazania – 14 listopada 2016 roku

2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2016 roku - termin przekazania – 31 sierpnia 2016 roku

3. Jednostkowy raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2015 roku - termin przekazania – 18 marca 2016 roku

4. Skonsolidowany raport roczny za okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2015 roku - termin przekazania – 18 marca 2016 roku

Ponadto, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259).