Akcjonariusze

powrót

Kapitał zakładowy ZT „Kruszwica” S.A wynosi obecnie 171.942.378,52 zł i dzieli się na 22.986.949 akcji o wartości nominalnej 7,48 złotych każda, w tym:

a/ 6.040.400 akcji imiennych, w tym:

  • 2.970.000 akcji serii A
  • 3.070.400 akcji serii B

b/ 16.946.549 akcji na okaziciela, w tym:

  • 3.630.000 akcji serii A
  • 3.267.000 akcji serii C
  • 9.401.549 akcji serii D
  • 648.000 akcji serii E