Biegły rewident

powrót

Spółka przestrzega zasady wyrażonej w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej „Ustawa”) zgodnie z którą kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.

Każdorazowo wybór audytora jest ponadto poprzedzony rekomendacją Komitetu Audytu, wydawaną na podstawie art. 86 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz § 14 ust. 4 lit. e) Regulaminu Rady Nadzorczej ZT Kruszwica S.A.